Kezdőlap Kezdőlap

Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belöle."

(Varga Domokos)

Kezdölap Bemutatkozás Programok: Néptánc Adó 1% Dokumentumok Kapcsolat
Ebéd befizetése Közzétételi lista (pdf)

Az újpesti Nyár Óvoda a főváros IV. kerületének városközpontjában, lakótelepi környezetben

található épületében várja a családokat nyolc, életkor szerint osztott csoportban, ahol a

gyermekek derűs, szeretetteljes, elfogadó légkörben, érzelmi és fizikai biztonságban nevelődhetnek.

Pedagógusaink minden gyermeket a fejlődését elősegítő egyéni bánásmódban, figyelemben,

feltétel nélküli elfogadásban, együttérző gondoskodásban részesítenek, érzelmi és fizikai

igényeik kielégítésére törekednek. A nevelés során figyelembe veszik a gyermekek fejlődő

személyiségének egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét.

Az óvodai élet során arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg, értelmileg, szociálisan

gazdagodjanak, egyéni képességeik kibontakozhassanak, boldog gyermekkorukat

megélhessék. Napirendünket is gyermekközpontúan, annak tudatában alakítjuk, hogy az

óvodás gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék.

Meggyőződésünk, hogy az óvoda derűt és biztonságot sugárzó légkörében a gyermekekre

serkentőleg hatnak a játékban, cselekvéssel nyert tapasztalatok, a közösségben szerzett örömteli

élmények, így sokoldalúan és kiegyensúlyozottan fejlődhetnek.

Az értékközvetítés mellett a mozgás, az egészséges életmód szokásainak kialakítása kiemelt

szerepet kap óvodánkban. Lehetőséget teremtünk a gyermeki mozgásigény kielégítésére, az

örömteli, játékos mozgásfejlesztésre. Jól tudjuk, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és

szociális képességei együttesen fejlődnek.


Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a gyermekek tapasztalatokat szerezzenek és pozitív

érzelmi viszonyulást alakítsanak ki közvetlen társadalmi és természeti környezetükkel. A

környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés örömteli, játékos tevékenységeken keresztül

valósul meg óvodánkban. Elősegítjük, hogy óvodás éveik végére vidám, kreatív, a saját képességeikben bízó, a világra és az iskolai élet örömeire, kihívásaira nyitott gyermekekké váljanak.

Az óvodásainkat körülvevő környezet barátságos, esztétikus, korszerű, ahol családias

légkörben és biztonságban tölthetik mindennapjaikat. Otthonos, „kuckós” csoportszobáink

játékokkal gazdagon felszereltek, a gyermekeket a berendezés is sokoldalú tevékenységre,

játékra biztatja: van például mesesarok, babaszoba, építőjátékok, társasjátékok, jelmezek,

mozgásos játékok és kreatív sarok (az életkornak megfelelő kézműves és rajzeszközökkel, festékkel, gyurmával). Tágas, zöld udvarunk játékokkal jól ellátott, pancsolók és egy műfüves futballpálya is helyet kapnak rajta. A gyermekek biztonságát a hintákhoz, csúszdákhoz tartozó korszerű burkolat is

A szülőkkel való kapcsolattartás során a kölcsönös bizalomra, partnerségre törekszünk.

Délutáni foglalkozásaink középső csoporttól vehetők igénybe. Térítés ellenében néptáncra,

vitamintornára, futballra és alapozó terápiára járhatnak a gyermekek. Térítésmentesen

vehetnek részt drámafoglalkozáson és hittanon, ill. a nagycsoportosok angolon.

Intézményünk a Zöld Óvoda, illetve a Tehetségpont programok szemlélete szerint működik.

Bemutatkozás:

Kedves Szülők!


Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Nyár Óvoda a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága által elnyerte a Regisztrált Tehetségpont címet.

Ennek keretében a 2017/2018-as nevelési évtől megkezdik működésüket az alábbi tehetségműhelyek, a nagycsoportos korosztályban:

- Észpörgető

- Kék tulipán táncműhely

- Örökmozgó


Bővebb tájékoztatás a szeptemberi szülői értekezleten várható.

 Nyár Óvoda

+36-1-369-3050

1042 Budapest, Nyár u. 14.

nyarovi@freemail.hu